Chi hội nghệ sĩ Múa Việt Nam – Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

0
116

Chi hội Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-HMVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 do NSND Chu Thúy Quỳnh – Chủ tịch Hội ký. 

Khi mới thành lập Chi hội có 21 hội viên. Đến nay, Chi hội đã phát triển và có gần 40 hội viên.

Hoạt động và phát triển của chi hội gắn liền với các hoạt động của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Trong tất cả các chương trình nghệ thuật quan trọng mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu và các chương trình vở diễn của Nhà hát nói chung – chi hội Múa là lực lượng nòng cốt luôn cố gắng và hoàn thành xuất sắc với chất lượng nghệ thuật cao, góp phần vào những thành công và tạo nên dấu ấn trong các sự kiện chính trị – xã hội – kinh tế – văn hóa của đất nước.
Các hội viên lớn tuổi luôn quan tâm, ủng hộ và theo sát sự phát triển của các hội viên trẻ tuổi. Luôn truyền đạt và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về nghề về cuộc sống để các hội viên trẻ ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn. Thăng hoa hơn trong công tác biểu diễn nghệ thuật Múa. Chi hội Múa Nhà hát luôn đạt kết quả cao trong các phong trào và hoạt động của Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam. Nhiều hội viên là nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Ưu Tú.