Chi hội nghệ sĩ múa Tỉnh Trà Vinh

0
111

Chi hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần đầu tiên ra mắt và tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Địa điểm Hội trường Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh. Ban Chấp hành Chi hội bao gồm: NSƯT. Thạch Sết – Chi hội trưởng, NS. Sơn Cao Thắng – Chi hội phó và 03 ủy viên. 

+ Quá trình phát triển: từ khi thành lập cho đến nay, Chi hội đã hoạt động được 03 năm. Số lượng hội viên hiên nay: 06 người (03 NSƯT, 03 NS). Phát triển thêm 01 Hội viên được kết nạp Hội viên Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam. Duy trì tham gia giảng dạy múa tại các trường, các điểm chùa, phong trào cộng đồng, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Khmer. Tích cực tham gia biên đạo, dàn dựng, nghiên cứu, viết các bài báo khoa học lĩnh vực nghệ thuật múa đăng trong hội thảo khoa học.

+ Kết quả: duy trì được 05 lớp dạy múa trong cộng đồng, 01 hội viên tham gia ban chủ nhiệm câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ tại Trường Đại học Trà Vinh, 03 hội viên tham gia nhiều đợt làm Ban giám khảo hội thi múa trong và ngoài tỉnh, 02 Hội viên đạt Giải thưởng nghệ thuật của Hội nghệ sĩ múa năm 2022, nhiều giải thưởng múa trong các cuộc thi múa trong tỉnh và khu vực tổ chức. 03 bài tham luận trong các hội thảo khoa học, đăng 02 bài báo trong tạp chí khoa học, 01 hội viên đang thực hiện luận án Tiến sĩ.