Chi hội nghệ sĩ Múa thành phố Hải Phòng 

0
97

Chi hội nghệ sĩ Múa Việt Nam thành phố Hải Phòng được thành lập năm 1981 với số lượng hội viên ban đầu là 09 hội viên, đến nay Chi hội đã có 22 hội viên, trong đó có 20 hội viên là hội viên- Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Các hội viên là những Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Diễn viên múa nòng cốt của các hoạt động văn hóa nghệ thuật các đơn vị và thành phố, được đào tạo tại các trường đại học chính quy.

Ban chấp hành Chi hội nghệ sĩ Múa thành phố Hải Phòng gồm:

  1. Ban chấp hành Chi hội NSM Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

– Biên đạo múa, NSƯT Nguyễn Hồng Quân – Chi hội trưởng.

– Biên đạo múa Lê Phúc – Chi hội phó.

– Biên đạo múa Hoàng Lệ Thủy: Ủy viên

  1. Ban chấp hành Chi hội NSM thành phố Hải Phòng

– Huấn luyện múa Nguyễn Hải Đông – Chi hội trưởng

– Biên đạo múa, NSƯT Nguyễn Văn Dũng – Chi hội phó

– Biên đạo múa Hoàng Lệ Thủy – Ủy viên

  1. Quá trình phát triển và kết quả đạt được của Chi hội

Trong quá trình hoạt động Chi hội Múa luôn bám sát sự chỉ đạo của HNSM Việt Nam và Hội Liên hiệp văn học thành phố. Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động kịp thời, ý nghĩa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại thành phố và từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ nghệ thuật của mọi tầng lớp công chúng.

Nghệ thuật là phản ánh đời sống sinh hoạt, trong lao động sản xuất, cho nên nghệ thuật luôn song hành, phải gằn liền với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là nghệ thuật Múa. Nghệ thuật Múa luôn đòi hỏi sự tư duy, sáng tạo các ngôn ngữ, hoạt động, tuyến, động tác của người biên đạo và những cảm xúc thăng hoa mới tạo nên phong phú cho nhu cầu thưởng thức người xem, đó là trách nhiệm để làm nên thành công, khi có hiện diện của ngôn ngữ múa, góp phần tạo nên sự phong phú chất lượng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Để có được, người biên đạo nghe nhạc, ra ý tưởng, bám sát chủ đề, để ra được các tác phẩm có chất lượng, dù tác phẩm to hay nhỏ ở bất kỳ trong các chương trình mà người đảm nhiệm luôn nêu cao trách nhiệm với chương trình đó.

Đội ngũ Biên đạo của Chi hội là người phải có tâm, có tầm và luôn luôn lắng nghe nhận thức toàn diện, sâu sắc cùng với đổi mới tư duy để phát triển nghệ thuật Múa trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Khi đời sống tinh thần ngày càng cao, thảm mỹ nghệ thuật của người xem đòi hỏi sự khắt khe, chất lượng nghệ thuật cao hơn. Cho nên, các chương trình biểu diễn luôn đổi mới và nhiều màu sắc, ấn tượng mới lạ  để lại trong lòng khán giả.

Sau thời gian gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch, để các hoạt động VHNT của thành phố hoạt động trở lại. Các cuộc họp của BTG thành phố, Sở VH, Hội LHVHNT Hải Phòng đã đưa ra nhiều mô hình để phát triển VHNT của Tp trong thời kỳ đổi mới. 

Chi hội NSM Tp Hải Phòng đã xây dựng nhiều kế hoạch, tổ chức, đổi mới hình thức hoạt động của Chi hội đã phối hợp với NVHTTTP, NVHTN, Trường NTHP và các Đoàn trong thành phố đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sáng tác. 

Nghệ thuật Múa luôn là hình ảnh, là bộ mặt chính trong các chương trình, luôn tiên phong phát triển đồng bộ trong các hoạt động phong trào của thành phố, định hướng nâng tầm thị hiếu cho các hoạt động có tác động tích cực đến đời sống, tinh thần trong quần chúng, nhân dân. Làm nâng cao vị thế của NTM ngày càng phát triển vững vàng, lan tỏa rộng khắp trong công chúng. Phát huy vai trò tích cực trong xây dựng VHNT, làm cho NTM ngày càng có uy tín trong lòng khán giả của thành phố.

Ngoài các chương trình và các số phát sóng truyền hình trong thời dịch bệnh, Chi hội NSMHP đã tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào, sự kiện, Lế hội lớn của thành phố tổ chức, như:

– Đón Tết Nguyên đán xuân Quý Mùi 2023.

– Lễ hội Nữ tướng Lê Chân.

– Giao lưu VH Việt Nhật.

– Lễ hội Hoa phượng đỏ.

Trong các tháng cuối năm tiếp theo, các hoạt động VHNT các đơn vị nói chung và thành phố nói riêng sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện, cho nên Chi hội NSMHP phối hợp với các Đoàn Trường NTHP, các TTVH để xây dựng nên kế hoạch, phân cho các Biên đạo, diễn viên để tham gia các chương trình của các đơn vị và thành phố.

Ngoài ra Chi hội lên kế hoạch hoạt động của Chi hội cho các tháng tiếp theo (mở lớp viết kịch bản, tập huấn về công tác biên đạo cho các biên đạo phong trào…)

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: HNS,Q2.

TM.BCH CHI HỘI NSM HẢI PHÒNG

                                         CHI HỘI TRƯỞNG

                                       Nguyễn Hồng Quân