Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
159

Phương Lan

Sáng ngày 29.9 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã chính thức diễn ra. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ VI (2015-2020), Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã bám sát những định hướng cơ bản về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương. Đồng thời hưởng ứng tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết hợp chặt chẽ với Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng các hội nghề nghiệp trong các hoạt động chuyên môn là định hướng hành động xuyên suốt các kỳ đại hội của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo”, nhiệm kỳ VI là nhiệm kỳ ổn định trên tình thần phát triển, kết quả công tác có chất lượng, hiệu quả thiết thực, hữu ích, bám sát thực tế; Bám sát tình hình thời sự, chính trị, văn hóa xã hội, nghệ thuật trong nước và thế giới, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các hoạt động của Hội cho phù hợp với thực trạng, bối cảnh hiện nay với tinh thần “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

 Chất lượng các thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI đồng đều, cơ cấu hợp lý, các ủy viên được phân công rõ ràng, phù hợp với năng lực trình độ, điều kiện, hoàn cảnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp công tác giữa Hội và các Chi hội địa phương, mối quan hệ hai chiều trong thông tin và thực hiện nghị quyết được đảm bảo. Thực hiện và phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ là một Hội Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp trên các lĩnh vực Lý luận – Sáng tác –  Biểu diễn – Đào tạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn tồn tại một số hạn chế như: Một số hoạt động chưa có tính bao quát toàn diện dẫn tới chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu; Trong một số hoạt động chuyên môn, lãnh đạo Hội chưa thực sự nhạy bén để làm rõ mục đích, yêu cầu nhằm thực hiện đổi mới và hội nhập sâu rộng hơn; Công tác nghiên cứu lý luận, phê bình còn yếu, đội ngũ mỏng, nghiệp vụ chưa cao; Chưa quan tâm sâu sắc đến đến công tác hội viên; Một số tiêu chí thẩm định, đánh giá chất lượng, giá trị các sản phẩm sáng tạo, lao động nghệ thuật múa đôi khi chưa có sự thống nhất cao; Công tác tổ chức, kiện toàn các chi hội cơ sở còn một số bất cập. Đặc biệt khối hội viên công tác trong quân đội chưa thành lập được chi hội. Các đơn vị ở vùng sâu, xa chưa sinh hoạt thường xuyên, chưa có mối liên hệ thường xuyên với trung ương Hội…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghệ thuật múa, trong đó chú trọng đổi mới hình thức tổ chức trại sáng tác, nội dung phong phú đa dạng hơn, cập nhật những kiến thức mới về văn hoá, chuyên môn, lịch sử, chính trị, những vấn đề thời cuộc có liên quan đến lĩnh vực sáng tác múa; nâng cao chất lượng sáng tác múa bằng các hình thức khác nhau; xây dựng quy chế với những tiêu chí cụ thể, rõ ràng có tính chuyên môn cao phục vụ cho việc thẩm định, đánh giá các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật múa thật công tâm, khách quan, khoa học mang ý nghĩa tích cực, góp phần động viên, cổ vũ toàn thể hội viên. Bên cạnh đó, Hội cũng chọn lọc những tác phẩm múa tiêu biểu giới thiệu đến đông đảo quần chúng khán giả trong và ngoài nước; đẩy mạnh chất lượng đào tạo, quảng bá giới thiệu nghệ thuật múa; đẩy mạnh công tác đối ngoại…

Đánh giá tổng quan, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã hoàn thành nghị quyết Đại hội. Hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các hoạt động nghệ thuật mang tính xã hội sâu rộng, bao quát và kiểm soát được diễn trình phát triển nghệ thuật múa Việt Nam. Phát huy tốt, linh hoạt, cập nhật kịp thời, thích ứng, chủ động trong các mối quan hệ đa dạng trên tinh thần xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc nói chung và nghệ thuật múa nói riêng trong giao lưu, hội nhập.

Đánh giá cao những nỗ lực trong sự chuyển giao thế hệ của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, những thế hệ nghệ sĩ đi trước của Hội đều là những tấm gương sáng về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà. “Cha ông ta đã trải qua biết bao khó khăn, thiên tai, địch họa nhưng vẫn xây dựng được một đất nước nghìn năm văn hiến, phát triển văn hóa Việt Nam lên một tầm cao mới. Không lý do gì thế hệ ngày nay không làm được điều tương tự. Đặc biệt, văn hóa, nghệ thuật ngày nay phải hướng đến chân – thiện – mỹ; góp phần phát triển kinh tế – xã hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 thành viên. NSND Phạm Anh Phương, nguyên Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội.