Khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc 2023

0
275

Tối ngày 20/8 diễn ra Lễ Khai mạc “Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc – 2023” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Tạ Quang Đông cho biết: “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng về “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiếp thu tinh hoa nhân loại; phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” và nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trong năm 2023 là một trong những hoạt động cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng đã đề ra đặc biệt sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Thanh Lâm tặng hoa Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc năm 2023

Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc năm 2023 nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng và những cá nhân có thành tích trong quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật Múa; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật; là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; Qua đó, giúp cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động của nghệ thuật Múa, kịp thời đưa ra những phương thức hoạt động mới, tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy nghệ thuật Múa phát triển phù hợp với thực tế của đời sống xã hội, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong thời đại mới của Nhân dân cả nước.

Tiết mục tham dự Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc 2023

Cuộc thi tài năng Múa toàn quốc 2023 được bắt đầu từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023 vào các buổi sáng và tối tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

PV Thanh Hoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây