BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ

0
235

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
NHIỆM KỲ I
1. NSUT Hoàng Châu Trưởng Ban trù bị Đại hội lần thứ I
2. NSND Phùng Thị Nhạn Tổng Thư ký khóa I
3. NSND.PGS.TS Nguyễn Thị Hiển Phó Tổng Thư ký khóa I
4. GS.TS. NSND Lê Ngọc Canh Phó Tổng Thư ký khóa I
5. NSND Trần Minh Phó Tổng thư ký khóa I
6. NSND Trịnh Xuân Định Ủy viên Ban chấp hành khóa I
7. NSND Đặng Hùng Ủy viên Ban chấp hành khóa I
8. NSND Y Brơm Ủy viên Ban chấp hành khóa I
9. Nhà giáo Bùi Thiếu Hằng Ủy viên Ban chấp hành khóa I
10. NSUT Bùi Xuân Hanh Ủy viên Ban chấp hành khóa I
NHIỆM KỲ II
11. NSND Chu Thúy Quỳnh Tổng Thư ký khóa II
12. NSND Trịnh Xuân Định Phó Tổng Thư ký khóa II
13. NSUT Bùi Xuân Hanh Phó Tổng thư ký khóa II
14. NSND Nguyễn Vũ Hoài Phó Tổng thư ký khóa II
15. GS.TS. NSND Lê Ngọc Canh Ủy viên Ban Chấp hành khóa II

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Điệu

16. ThS Phạm Hùng Thoan Ủy viên thư ký khóa II

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Điệu

17. NSND.PGS.TS Nguyễn Thị Hiển Ủy viên Ban Chấp hành khóa II
18. NSND Y Brơm Ủy viên Ban Chấp hành khóa II
19. NGUT Nguyễn Thanh Thủy Ủy viên chấp hành khóa II
20. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Ủy viên chấp hành khóa II
21. NSND Lê Huân Ủy viên thư ký khóa II
NHIỆM KỲ III
22. NSND Chu Thúy Quỳnh Tổng Thư ký khóa III
23. NSND Nguyễn Vũ Hoài Phó Tổng thư ký khóa III
24. NSND Nguyễn Công Nhạc Phó Tổng Thư ký khóa III
25. NSND.PGS.TS Nguyễn Thị Hiển Ủy viên Ban Chấp hành khóa III
26. NSND Đặng Hùng Ủy viên Ban Chấp hành khóa III
27. NGUT Nguyễn Thanh Thủy Ủy viên chấp hành khóa III
28. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Ủy viên chấp hành khóa III
29. NG Lê Ngọc Minh Ủy viên chấp hành khóa III
30. NSND Hoàng Phi Long Ủy viên thư ký khóa III
31. NSND Đinh Xuân La Ủy viên Ban chấp hành khóa III
32. NSND Lê Ngọc Cường Ủy viên Ban chấp hành khóa III
33. NSUT Nguyễn Như Bình Ủy viên chấp hành khóa III
34. NNC Bùi Đình Phiên Ủy viên Ban chấp hành khóa III

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Điệu

35. NGUT Nguyễn Bá Thái Ủy viên Ban chấp hành khóa III
36. BĐ Phạm Trọng Khiêm Ủy viên chấp hành khóa III
NHIỆM KỲ 4
37. NSND Chu Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội khóa IV
38. NSND Nguyễn Vũ Hoài Phó Chủ tịch Thường trực khóa IV
39. NSND Trần Kim Quy Phó Chủ tịch khóa IV
40. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Ủy viên thường vụ khóa IV
41. NSND Lê Huân Ủy viên Thường vụ

Trưởng ban kiểm tra khóa IV

42. NGUT Nguyễn Bá Thái Ủy ban thường vụ khóa IV
43. NSND Nguyễn Công Nhạc Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
44. NSND Đinh Xuân La Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
45. NSND Lê Ngọc Cường Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
46. NNC Bùi Đình Phiên Ủy viên thường vụ khóa IV
47. NNC Bùi Đình Phiên Ủy viên thường vụ khóa IV
48. NGND Trần Quốc Cường Ủy viên thường vụ khóa IV
49. NSND Ngô Đặng Cường Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
50. NSUT Trần Ngọc Hiển Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
51. NSND Phạm Anh Phương Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
52. NSUT Lâm Vĩnh Phương Ủy viên Ban chấp hành khóa IV
NHIỆM KỲ 5
53. NSND Chu Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội khóa V
54. NSND Lê Ngọc Cường Phó Chủ tịch Thường trực khóa V
55. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Phó chủ tịch khóa V
56. NSND Trần Kim Quy Phó Chủ tịch khóa V
57. NSND Nguyễn Vũ Hoài Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
58. NNC Bùi Đình Phiên Ủy viên Ban chấp hành khóa V
59. NGUT Nguyễn Bá Thái Ủy viên Ban chấp hành khóa V
60. NSUT Trần Ngọc Hiển Ủy viên Ban chấp hành khóa V
61. NSND Phạm Anh Phương Ủy viên ban thường vụ khóa V
62. NSND Hà Thế Dũng Ủy viên Ban chấp hành khóa V
63. NSND Ngô Kiều Ngân Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
64. NGUT Trịnh Út Nghiêm Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
65. NGND Phạm Minh Phương Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
66. NGND Nguyễn Văn Quang Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
67. NS Vưu Long Vĩ Ủy viên Ban Chấp hành khóa V
NHIỆM KỲ 6
68. NSND Chu Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội khóa VI
69. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Phó Chủ tịch thường trực khóa VI

Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Điệu

70. NSND Trần Kim Quy Phó Chủ tịch khóa VI
71. NSND Phạm Anh Phương Phó Chủ tịch khóa VI
72. NSND Nguyễn Vũ Hoài Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
73. NSUT Trần Ngọc Hiển Ủy viên Ban chấp hành khóa  VI
74. NSND Hà Thế Dũng Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
75. NGUT Trịnh Út Nghiêm Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
76. NGND Phạm Minh Phương Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
77. NGND Nguyễn Văn Quang Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
78. NS Nguyễn Văn Bích Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
79. NSUT Huỳnh Nhật Danh Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
80. NGND Vũ Dương Dũng Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
81. NSUT Trần Ly Ly Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
82. Ths Nguyễn Thị Tuyết Minh Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
83. NSUT Trần Quang Tâm Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI
84. NSND Trần Xuân Thanh Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI