BAN CHẤP HÀNH ĐƯƠNG NHIỆM KHÓA VII

0
156

NHIỆM KỲ 7

TS.NSND Phạm Anh Phương Chủ tịch Hội khóa VII

Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác

2. Ths Nguyễn Thị Tuyết Minh Phó Chủ tịch Thường trực

Trưởng Ban Tổ chức sự kiện

Phụ trách Tạp chí Nhịp Điệu

3. PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp Điệu
4. NSND Hà Thế Dũng Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó trưởng Ban đào tạo

5. NSUT Trần Ly Ly Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Trưởng ban sáng tác

6. NSUT Trần Văn Hải Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban đào tạo

7. NSND Nguyễn Văn Quang Ủy viên Ban chấp hành

Trưởng Ban Lý luận

8. NSND Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên Ban chấp hành

Trưởng Ban phong trào

9. NSND Lữ Kiều Lê Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Sáng tác
10. NGUT Trịnh Quốc Minh Ủy viên Ban chấp hành

Trưởng Ban Kiểm tra, Phó trưởng Ban Lý luận

11. TS Trần Quốc Tuấn Ủy viên Ban chấp hành

Chánh văn phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện

12. NSND Mai Trung Kiên Ủy viên Ban chấp hành

Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện khu vực Nam Trung Bộ

13. NSUT Lương Xuân Thành Ủy viên Ban chấp hành

Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện khu vực Tp Hồ Chí Minh

14. NSND Phạm Thị Ngọc Bích Ủy viên Ban chấp hành

Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện khu vực phía Bắc

15. NSUT Huỳnh Nhật Danh Ủy viên Ban chấp hành

Phó trưởng Ban phong trào

16. NS Huỳnh Ngọc Kim Ủy viên Ban chấp hành

Phó trưởng Ban Tổ chức sự kiện khu vực Nm Trung Bộ