0
150

 

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam – số 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội                                                                                                                                                                                                                           
Chủ tịch

Phó Chủ tịch thường trực

Chánh Văn phòng:

Tạp chí Nhịp Điệu

Văn Thư

Kế toán

: 0913022244/ 02437730062

: 0936756788/ 02437917030

: 0913574371/ 02437917031

: 0913220604/  02437910854

: 0986941242/ 02437564640

: 0978846963/ 02437917031