Google search engine

HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM

Chủ tịch Hội: TS.NSND Phạm Anh Phương
Tên giao dịch quốc tế: The Vietnam Dance Artists Association
Địa điểm: 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02437564640

TẠP CHÍ NHỊP ĐIỆU

Trực thuộc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
Tổng Biên tập: PGS.TS.NSND Ứng Duy Thịnh
Phụ trách: ThS Nguyễn Tuyết Minh
Trụ sở: 106/B6 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02437910854

FANPAGE

Bản quyền thuộc về Hội Nghệ Sĩ Múa Việt Nam