Thường trực Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

0
170
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam
TS.NSND PHẠM ANH PHƯƠNG
TS.NSND PHẠM ANH PHƯƠNG – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
THS NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam