- THÔNG BÁO

Thông báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên công văn số 80-CV/HĐ về việc gửi đề cương, sách, bài viết đề nghị được hỗ trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

BTV Phương Lan

 

 

 

 

 

 

 

About Thanh Hoa - Phương Lan

Read All Posts By Thanh Hoa - Phương Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *