- Chưa được phân loại, THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CẤP CƠ SỞ XÉT GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

Danh sách cụm tác phẩm đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 chuyên ngành Múa

TT Cụm tác phẩm Tác giả hoặc

đồng tác giả

1.       ·  Tác phẩm “Người mẹ Vân Kiều” –  Giải A Hội NSMVN năm 2003

·  Tác phẩm “Tiểu đội xe không kính” – Giải A Hội NSMVN năm 2008

·  Tác phẩm “Huyền thoại đẻ đất đẻ nước” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 2009

·  Tác phẩm “Huyền thoại một dòng sông” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

NSND Nguyễn T Thu Hà

Ngày sinh: 27/02/1972

SĐT: 0987.556.768

2.       ·  Kịch múa “Vĩnh biệt hoa Anh túc” –  Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1997

·  Tác phẩm “Hò sông Mã” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1999-2000

·  Tác phẩm “Hoa đăng” – Huy chương Bạc Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1999-2000

·  Tác phẩm “Khúc Khải hoàn” – Huy chương Bạc Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1999-2000

NSND Hoàng Hải

Ngày sinh: 23/5/1940

SĐT: 0915.431.348

3.       ·  Thơ múa “Tình đời” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009; Bằng chứng nhận nghệ sĩ Tuyết Minh – Biên đạo múa xuất sắc trong Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Hoàn lương” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2012

·  Tác phẩm “Hai người bạn” – huy chương Vàng Liên hoan CMN và triển lãm Mỹ thuật HS-SV các trường VHNT năm 2008; Bằng chứng nhận Biên đạo Tuyết Minh có nhiều đóng góp cho Cuộc thi “Tài năng biểu diễn múa toàn quốc” năm 2008

· Tác phẩm “Mùa phượng cháy” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc đợt II năm 2012

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Ngày sinh: 22/01/1981

SĐT: 0936.756.788

4.       ·  Tác phẩm “Khát vọng Tây Nguyên” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 2005; Bằng chứng nhận GT xuất sắc của Hội NSMVN năm 1994

·  Tác phẩm “Hồi trống sang canh” – Huy chương Bạc Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1999-2000

·  Tác phẩm “Vũ hội xuân” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc năm 2005

·  Tác phẩm “Gọi mưa” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc năm 2005

·    NSND Đặng Hùng

Ngày sinh: 08/7/1958

SĐT: 0906.871.958

·    NSND Vương Linh

Ngày sinh:02/8/1960

SĐT: 0903.614.362

5.       ·  Tác phẩm “Tễu làng” – giải A Hội NSMVN năm 2008

·  Tác phẩm “Cội nguồn” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 2005

·  Tác phẩm “Sắc đỏ” – Huy chương Bạc Liên hoan múa quốc tế năm 2017

·  Tác phẩm “Hoa đất” – Giải B Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số VN do Hội NSMVN tổ chức năm 2010; Huy chương Bạc Liên hoan CMN và SK kịch hát dân tộc HS-SV các Trường VHNT năm 2010.

NSUT Hiền Trang

Ngày sinh: 09/10/1973

SĐT: 0988.333.886

6.       ·  Tác phẩm “Quốc ấn tâm thư” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Mắt lá”- Giải A VHNT báo chí 5 năm (2014-2019); Huy chương vàng Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Campuchia – Lào – Myanmar – Thái Lan và Việt Nam năm 2016

·  Tác phẩm “Dư âm” – Giải A Hội NSMVN năm 2008; Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 2008

NSND Hồng Phong

Ngày sinh: 13/4/1974

SĐT: 0903.247.348

7.       · Tác phẩm “Vượt biển” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên năm 2004

·  Tác phẩm “Biển đổi màu” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Quà của biển” – Huy chương Bạc Liên hoan CMN “Tiếng hát đường 9 xanh” lần thứ III năm 2005

·  Tác phẩm “Ngọc côn sơn” – Giải B về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’

NSUT Hòa Hiếu

Ngày sinh: 15/3/1958

SĐT: 0903.606.521

8.       · Kịch múa “Người con trai làng Phù Đổng” – huy chương Bạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp năm 1980

· Kịch múa “Tiếng trống Mê Linh” – 12/1978

· Tổ khúc “Việt Nam – Đất Nước – Những Mùa Xuân” – 12/1976

NSUT Lệ Cung

Ngày sinh: 13/8/1935

SĐT: 0979.372.300

9.       ·  Thơ múa “Huyền thoại Chư H’Drông” – Huy chương vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc đợt II năm 2012

·  Tác phẩm “Tiếng đàn đêm trăng” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1995

·   Tác phẩm “Cầu mưa” – Huy chương Bạc Hội diễn Sân khấu – CMNCN toàn quốc năm 1999-2000

·  Tác phẩm “Tiếng trống Araf” – Huy chương Bạc Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 1995

NSUT Trần Quang Tâm

Ngày sinh: 10/5/1959

SĐT: 0269.360.0304

10.              ·  Tác phẩm “Hạn hán” – Huy chương vàng Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Campuchia – Lào – Myanmar – Thái Lan và Việt Nam năm 2013

·  Tác phẩm “Mầm đất” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc năm 2012

·  Tác phẩm “Dũng sĩ rừng Sác” – Huy chương Vàng Cuộc thi nghệ thuật CMNCN toàn quốc đợt II năm 2015; Giải A về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

·  Tác phẩm “Thiền” – Huy chương vàng Liên hoan CMNCN toàn quốc đợt I năm 2012

NSUT Trần Ly Ly

Ngày sinh: 02/11/1978

SĐT: 0903.473.399

11.              ·  Tác phẩm “Nỗi đau da cam” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Lắng đọng hồn quê” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2012

·  Tác phẩm “Ô cửa sổ/ Window” – Huy chương Vàng Liên hoan múa quốc tế năm 2014; Huy chương Bạc Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

NSND Hà Thế Dũng

Ngày sinh: 13/11/1962

SĐT: 0909.236.669

12.              ·  Tác phẩm “Sóng lụa ven đô” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Lời của núi” – Huy chương vàng Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp Campuchia – Lào – Myanmar và Việt Nam năm 2013

·  Tác phẩm “Bến đợi” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt I năm 2012

NSND Phạm T Ngọc Bích

Ngày sinh: 23/4/1961

SĐT: 0763.395.559

13.              · Tác phẩm “Sức mạnh và niềm tin” – Huy chương Vàng Liên hoan CMNCN các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên năm 2002

·  Tác phẩm “Sức trẻ K’ho” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc năm 2005

·  Tác phẩm “Lửa thiêng Inugar” – Huy chương Vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc đợt II năm 2009

·  Tác phẩm “Khúc trùng dương” – Giải A Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số VN lần thứ 2 năm 2017 do Hội NSMVN tổ chức

NSND Mai Kiên

Ngày sinh: 28/8/1967

SĐT: 0913.690.965

14.              · Tác phẩm “Hạt thóc vàng” – Huy chương vàng Hội diễn CMNCN toàn quốc tại TP Hồ Chí Minh

· Tác phẩm “Cánh diều quê hương” – Giải B Hội NSMVN năm 2000

· Tác phẩm “Kẻ hai mặt” – năm 1991

NSND Đỗ Tiến Định

Ngày sinh: 10/12/1945

SĐT: 0913.213.862

 

BTV Phương Lan

About Thanh Hoa - Phương Lan

Read All Posts By Thanh Hoa - Phương Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *