- THÔNG BÁO

TB KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VỀ VIỆC PHÂN BỔ NHÀ Ở XÃ HỘI CHO VĂN NGHỆ SĨ THUỘC DIỆN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở

THÔNG BÁO

Kế hoạch Tổ chức thực hiện về việc phân bổ nhà ở xã hội

cho Văn nghệ sĩ thuộc diện khó khăn về nhà ở

               Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , QĐ số 8070/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC xây dựng và phân bổ cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 200 căn hộ – thuộc diện Nhà ở xã hội, dành cho Văn nghệ sĩ thuộc các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương có hộ khẩu ở Hà Nội thuộc diện người có thu nhập thấp, khó khăn, chưa có nhà ở.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã họp và dự kiến như sau:

  1. Về cơ quan chủ đầu tư:

+ Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Dương, số 200 Quang Trung, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Sđt: (0243).223.2276

+ Địa điểm Khu nhà: Thuộc ô quy hoạch B3-2, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Khu nhà ở xã hội dành cho Văn nghệ sĩ nằm trong tổ hợp nhà có diện tích trên 02 vạn m2, có công viên, bể bơi, đường dân sinh, trường học, nhà trẻ…

+ Số căn hộ nhà ở xã hội phân bổ cho Liên hiệp: 200 căn hộ.

  1. Tổ chức thực hiện:

   a. Dự kiến phân bổ số căn hộ như sau:

– Phương án 1:

+Hội nhà văn Việt Nam: 20 căn hộ;

+Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: 10 đơn vị – mỗi đơn vị 18 căn hộ.

-Phương án 2:

+ Hội Nhà văn Việt Nam: 23 căn hộ;

+ Văn phòng Liên hiệp: 15 căn hộ;

+ 09 Hội còn lại gồm: Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Khiến trúc sư Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam: Mỗi Hội 18 căn hộ.

-Các Hội không sử dụng hết số lượng căn hộ, báo cho Văn phòng Liên hiệp để điều chỉnh cho các Hội khác.

  b. Tổ chức thực hiện

– Lãnh đạo các Hội:

+ Thông báo tới các hội viên có nhu cầu về nhà ở.

+ Phổ biến quy định về đối tượng được mua nhà (có văn bản kèm theo thông báo này gửi tới các Hội), tiêu chuẩn, các quy định của Chủ đầu tư.

Lưu ý: các đối tượng mua nhà phải là Hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương có hộ khẩu tại Hà Nội.

+ Các Hội thành lập Hội đồng Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng phân phối nhà.

+ Lập danh sách đối tượng hội viên đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội, gửi cho Văn phòng Liên hiệp tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

+ Chủ tịch các Hội chuyên ngành ra Quyết định phân bổ nhà ở cho số hội viên đủ tiêu chuẩn mua nhà.

+ Danh sách đối tượng mua nhà ghi rõ: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (bàn + di động), diện tích nhà ở cần mua.

+ Các đối tượng mua nhà của từng Hội trực tiếp liên hệ với Chủ đầu tư để đạt nguyện vọng (diện tích sử dụng, giá cả…), ký hợp đồng và thanh toán tiền mua nhà (theo địa chỉ và số điện thoại của công ty).

c. Văn phòng Liên hiệp gửi kèm cho các Hội 02 văn bản để Lãnh đạo các Hội quán triệt cho các đối tượng mua nhà.

– Quyết định số 8070/QĐ-UBND, Thành phố Hà Nội ngày 21/11/2017.

– Thông báo số 12/2018/CV-IEC của Công ty CP đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC, xác định rõ tiêu chuẩn, đối tượng được mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở.

d. Văn bản của các Hội thực hiện thông báo này, gửi về Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trước ngày 30/9/2018.

Trân trọng thông báo!

About nguyen thanh hoa

Read All Posts By nguyen thanh hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *