- TIN TỨC-SỰ KIỆN

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017

           Hoạt động của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam năm 2017 căn cứ vào những nội dung cơ bản sau:

 • Văn bản, nghị quyết lãnh đạo đã ban hành của Đảng về văn hóa văn nghệ.
 • Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng thời nội dung nghị quyết còn khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội”. Khẳng định vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.
 • Nghị quyết số 23 NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” của Bộ Chính trị.
 • Nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội 12 Ban chấp hành TW Đảng CSVN.
 • Nghị quyết số 33 của Hội nghị Trung ương Đảng thứ 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”.
 • Các văn bản của Ban Tuyên giáo TW; Liên hiệp các Hội VHNT; Bộ VHTT & DL; Bộ Tài chính: Ban Đối ngoại TW; Ban Dân vận TW…hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của các Hội.
 • Tình hình thời sự, chính trị trong nước và thế giới.
 • Một số hoạt động văn học nghệ thuật trong nước. Đặc biệt các hoạt động liên hoan, thi tài năng biểu diễn nghệ thuật, Liên hoan múa quốc tế do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức có sự phối hợp nghệ thuật múa Việt Nam…
 • Căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết của BCH Hội năm 2017
 • Tổng hợp báo cáo kết quả công tác Hội của các ủy viên BCH và báo cáo công tác của các chi hội năm 2017.
 • Bám sát thực tiễn hoạt động nghệ thuật múa của các đơn vị công lập và ngoài công lập. Các tổ chức, trung tâm, vũ đoàn, các hoạt động nghệ thuật múa qua các kênh thông tin đại chúng trên toàn quốc…

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2017

1/ Tiểu ban sáng tác.

  Năm 2017 Tổ chức 02 trại sáng tác tại Đà Lạt và Tam Đảo vào tháng 3 và tháng 10/2017. Tổng số trại viên 30 người , gồm các biên đạo múacông tác tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Kết quả hai đợt thu được 30 kịch bản, đa phần đều liên quan đên các hoạt động của Hội, đặc biệt một số kịch bản tham gia cuộc thi sáng tác múa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Bình Thuận lần 2 tháng 7/2017 và đạt kết quả tốt.  Ngoài ra, bước đầu các trại viên đã được cập nhật những thông tin về chuẩn bị cho cuộc thi sáng tác múa Hài Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức năm 2018.

Nội dung sinh hoạt trại phù hợp với đối tượng trại viên, thiết thực, liên quan đến các nội dung nghị quyết chuyên môn của Hộ như: Bản sắc văn hóa trong sáng tạo tác phẩm múa dân tộc; Những xu hướng xây dựng ngôn ngữ múa trong các tác phẩm múa dân tộc; Tác phẩm múa dân tộc từ góc nhìn hôm nay; Thủ pháp và cách xử lý đạo cụ trên sân khấu; Ngôn ngữ và phương pháp lựa chọn chất liệu múa dân gian trong cấu trúc tác phẩm múa dân gian dân tộc. Các bài thuyết trình đều được chuẩn bị chu đáo có tính lý luận và thực tiễn. Đặc biệt những trao đổi mang tính nghề nghiệp của các biên đạo diễn ra  chủ động và có nhiều sáng tạo, thái độ cởi mở, những đóng góp chân tình của đồng nghiệp trong quá trình xây dựng kịch bản.

+ Phối hợp với thường trực hội, chủ động thường xuyên tổ chức xét tài trợ sáng tác cho các hội viên, đảm bảo đúng quy chế, chế độ trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, đúng người, đúng việc.

+ Phối hợp tốt với thường trực Hội, tiểu ban lý luận trong việc chuẩn bị nội dung cho cuộc thi sáng tác múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số tại Bình Thuận. Cuộc thi đã thu được kết quả tốt với 37 tác phẩm và 22 đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia. Cuộc thi có tầm ảnh hưởng rất tốt về chuyên môn cũng như về đời sống biểu diễn nghệ thuật múa.

2/ Tiểu ban Lý luận

           Tiểu ban lý luận đã khẩn trương hoàn thiện các khâu biên tập, chỉnh biên, bố cục sách, hoàn thành mọi thủ tục với nhà xuất bản và đã hoàn thành việc in cuốn sách “Tuyển tập những bài viết về nghệ thuật Múa Việt Nam” quyển 3 có dung lượng 300 trang. Đây là sự cố gắng của ban biên tập, ban lý luận, mặc dù trong quá trình tiến hành đã gặp không ít khó khăn về chất lượng, số lượng bài vở.

Tiểu ban lý luận chủ động phối hợp với tiểu ban sáng tác, văn phòng hội tiến hành soạn thảo các văn bản nội dung công tác, ý nghĩa, mục đích, định hướng các cuộc thi, chi tiết nội dung chương trình tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt soạn thảo nội dung, định hướng đối với cuộc thi sáng tác tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số khu vực phía Nam tại Bình Thuận. Phối hợp chăt chẽ với Hội văn học nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam trong cuộc thi tháng 7/2017.

Đã chuẩn bị nội dung, mục đích, ý nghĩa tiến tới cuộc thi sáng tác múa Hài Việt Nam năm 2017. Dự kiến sẽ tổ chức vào đầu quý I năm 2018.

Đã tiến hành xét và nghiệm thu một số công trình nghiên cứu của các tác giả theo đúng quy chế ban hành. Công tác đọc và cho ý kiến khá nghiêm túc. Đóng góp chân tình, khách quan, khoa học đối với các tác giả . Những đóng góp đều có văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với tác giả.

Hiện nay ban lý luận đã họp tiến hành xem xét 04 công trình sách đăng ký xin tài trợ 2007, đã có kết luận và thông báo với các tác giả.

 1. Từ điển nghệ thuật múa – Lê Ngọc Canh
 2. Nghệ thuật múa của người Tà Ôi” – Cao Chí Hải
 3. Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật múa cổ điển Việt Nam – Lê Thị Minh Nguyệt.
 4. Nghệ thuật múa Việt Nam – Từ một góc nhìn – Ứng Duy Thịnh

Thực hiện nghị quyết của BCH Hội, căn cứ vào thực trạng đời sông nghệ thuật múa trong những năm qua, tiểu ban Lý Luận cùng với thường trực Hội đã  chuẩn bị nội dung, các điều kiện tiến hành tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thế kỷ 21 – nghệ thuật múa chuyên nghiệp Việt Nam, nhìn lại và hướng tới”.

Chuẩn bị tốt nội dung, các văn bản thông báo và những điều kiện tiến tới tổ chức cuộc thi “Múa Hài Việt Nam” lần thứ nhất năm 2018.

3/ Tiu ban đào to, hun luyn

Tổ chức lớp tập huấn cho trên 50 giáo viên dạy múa dân tộc tại các trường đào tạo múa chuyên nghiệp vào tháng 07/2017.  Nội dung được ban huấn luyện chuẩn bị khá chu đáo, chi tiết, thiết thực. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của múa dân gian các dân tộc trong môi trường đào tạo. Đặc biệt tính khách quan, trung thực, của các chất liệu động tác múa các dân tộc được phản ánh trong quá trình truyền dạy được nhìn nhận dưới hai góc độ: Lý thuyết và thực hành trên nền tảng văn hóa tộc người. Một số nội dung được đề cập đến trong thời gian tập huấn như: Bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa múa; giữ gìn bản sắc dân tộc trong công tác đào tạo; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; Một số chất liệu múa dân tộc được bàn thảo để tìm ra mẫu số chung trong đào tạo huấn luyện diễn viên… Đặc biệt tính trung thực của các động tác múa dân gian với tư cách là chất liệu đối với lĩnh vực sáng tác. Lớp tập huấn đã thu được kết quả tốt. Học viên hào hứng, phấn khởi, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia lớp học. Kết quả lớp học được đánh giá bằng tổng kết của đ/c trưởng tiểu ban và bản thu hoạch của từng học viên. Tiểu ban huấn luyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình trong năm 2017.

4/ Tiểu ban phong trào.

+ Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành đối với công tác phong trào nghệ thuật múa quần chúng, kết hợp với nhu cầu các vùng miền, địa phương qua đề xuất của các chi hội về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn. Hội NSMVN đã hỗ trợ về nội dung và tài trợ chi phí cho giảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đã tổ chức được hai lớp tập huấn phong trào ở Nghệ An (20/3/2017 – 4/4/2017) do NSND Vũ Hoài phụ trách và lớp tập huấn tại Hà Nội cho giáo viên các trường mầm non Quận Tây Hồ (13/3 – 24/3/2017) do Nghệ sĩ Văn Bích (Chủ tịch Hội nghệ sĩ Múa Hà Nội) Ủy viên BCH phụ trách. Kết quả hoạt động của hai lớp tập huấn xin được khái quát một số nội dung sau.

Tổ chức cuộc tập huấn chuyên môn cho các biên đạo múa toàn quốc tại Cần Thơ vào tháng 6/2017. Nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng và mang tính thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu chuyên môn. Kết thúc lớp học đã dàn dựng một chương trình gồm 16 tác phẩm được sáng tác với nhiều nội dung và hình thức thể loại, chất lượng nghệ thuật được đánh giá cao. Tinh thần của học viên phấn khởi, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Lớp tập huấn do NSND Vũ Hoài làm chủ nhiệm.

*5/ Tiểu Ban tổ chức sự kiện

       “Ban tổ chức sự kiện” nguyên là “Ban biểu diễn” từ nhiệm kỳ cũ. Thay đổi tên cũng chính là mở rộng và bổ sung nhiệm vụ cho tiểu ban. Có thể nói tiểu ban “Tổ chức sự kiện” đã hoạt động có hiệu quả tốt. Đặc biệt qua kết quả 02 sự kiện chính đó là lớp tập huấn chuyên môn cho diễn viên tại hai địa điểm Trường Cao đẳng Múa Việt Nam và Trường Múa TP.Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức tập huấn cho đối tượng diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp. Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng kết quả cho thấy cũng khá tốt. Điều đó được thể hiện qua các vấn đề sau:

Tính chủ động trong dự kiến, cũng như quyết tâm thực hiện kế hoạch. Nội dung chương trình tập huấn được chuẩn bị và xác định khá bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với đối tượng tập huấn, đáp ứng được tinh thần nghị quyết (phía Bắc do nghệ sĩ Tuyết Minh, phía Nam do nhà giáo Trần Ly Ly soạn thảo).

Quá trình tập huấn diễn ra nghiêm túc, chất lượng, thầy và trò đều rất tích cực. Đặc biệt chương trình báo cáo kết quả tập huấn của hai lớp có dung lượng đầy đặn mang tính chuyên sâu. Tinh thần của học viên phấn khởi, Qua đây cho thấy nhu cầu tập huấn chuyên môn cho đối tượng diễn viên là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên một vấn đề  cần xem xét đó là đối tượng là hội viên hội NSMVN chiếm thiểu số trong lớp. Nhân đây BTC đánh giá cao sự giúp đỡ hiệu quả của lãnh đạo và giáo viên của hai đơn vị Trường CĐMVN và Trường TC Múa tp HCM

* Tiểu ban Đối ngoại

          Ban đối ngoại vẫn tiếp tục duy trì và phát huy tốt các mối quan hệ đối ngoại qua các tổ chức các Hội Hữu nghị: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…Trong việc giao lưu văn hóa nói chung và nghệ thuật múa nói riêng.

Về phía Lãnh đạo Hội đã 03 lần tiếp đón khách quốc tế: Trong đó có 02 đoàn Nhật Bản và 01 đoàn Thái Lan đến thăm Hội. Buổi gặp gỡ trên tinh thần vui vẻ, hữu nghị. Hai bên đã trao đổi một số vấn đề  trong đó có vấn đề liên quan đến sự phát triển nghệ thuật múa của hai nước.

Tham gia tổ chức cuộc liên hoan Múa quốc tế do BVH TT và DL với vai trò phối hợp. Đ/C Chủ tịch Chu Thúy Quỳnh trong ban chỉ đạo, đ/c Phạm Anh Phương trong BGK cuộc Liên hoan Múa Quốc tế.

Qua cuộc liên hoan cho thấy chất lượng tác phẩm múa Việt Nam tương đối nổi trội. Điều này được các ủy viên ban giám khảo nước ngoài đã trao đổi và đánh giá khách quan. Qua cuộc liên hoan múa quốc tế về phía thường trực, văn phòng Hội, đặc biệt là tiểu ban đối ngoại cũng cần học tập kinh nghiệm để tiến tới Hội NSMVN có thể độc lập tổ chức.

Tiểu ban đối ngoại tiếp tục thực hiện tinh thần nghị quyết của BCH Hội năm 2017,  đó là xây dựng đề án tổ chức “Cuộc Liên hoan múa Quốc tế năm 2018” với vai trò Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam là chủ thể.

* Tạp chí Nhịp điệu

          Công tác chuyên môn của tạp chí được tiến hành đều đặn, thường xuyên. Đảm bảo số lượng bài và nội dung theo yêu cầu chuyên môn. Gắn kết với công tác văn phòng và thường trực lãnh đạo Hội  trong các hoạt động cụ thể để kịp thời đưa tin, thông báo, tuyên truyền tới các hội viên. Cán bộ tạp chí với năng lực, điều kiện riêng của mỗi người đều cố gắng nỗ lực cập nhật những thông tin đảm bảo tính thời sự, chính xác, khách quan. Linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đột xuất đối với yêu cầu của công tác Hội.

Tuy nhiên, tạp chí hoạt động khá vất vả, trong những tháng đầu năm, Đ/c Hoa nghỉ chế độ thai sản, các thành viên còn lại chưa được đào tạo cơ bản chính quy về nghiệp vụ báo chí nhưng vẫn cố gắng trong việc đáp ứng số lượng và chất lượng bài vở trên tinh thần đúng, đủ, kịp thời hạn xuất bản và phát hành. Năm 2017 phía BCH hội đã cải tiến nâng mức thù lao nhuận bút nhưng thực sự vẫn chưa đủ sức hấp dẫn với các tác giả, tình hình bài viết gửi tới vẫn không được cải thiện nhiều. Bản thân thành viên trong tạp chí phải đáp ứng lấp chỗ hổng những nội dung không có tác giả viết. Đặc biệt các bài mang tính nghiên cứu, lý luận.

Ngoài công tác tạp chí , các thành viên tham gia tích cực các hoạt động của BCH, văn phòng trong việc tổ chức các sự kiện chuyên ngành.

* Công tác văn phòng

      Công tác văn phòng vẫn hoạt động có hiệu quả theo nề nếp. Nhìn chung  kết quả công việc thấy tính ổn định trong các hoạt động. Tập thể nhân viên văn phòng cơ bản có kinh nghiệm, quen việc, có tinh thần trách nhiệm, tự giác trong các vụ việc cụ thể với chuyên môn riêng bản thân đảm nhiệm. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ của lãnh đạo hội giao. Tiếp thu và phối hợp với các tiểu ban  về nội dung, kế hoạch trước và sau các sự kiện. Giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính. Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết và chỉ đạo việc thanh quyết toán.

PHẦN THỨ HAI

         ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

       Qua kết quả thực hiện nghị quyết cho thấy năm 2017 có thể kết luận hiệu quả công tác được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo với chất lượng cao. Kết quả này  là biểu hiện sự nỗ lực cố gắng cao của toàn thể các đ/c ủy viên Ban chấp hành. Chúng ta đã hoàn thành tốt một số nội dung cơ bản trong nghị quyết đặt ra. Cụ thể các sự kiện đó là: Trại sáng tác múa tại Đà Lạt và Tam Đảo; Hai lớp tập huấn múa cho biên đạo  phong trào tại Nghệ An và Hà Nội; Hai lớp tập huấn kỹ thuật cho diễn viên tại hai khu vực Trường Cao đẳng Múa Việt Nam và Trường Múa Thành phố HCM; Tổ chức tập huấn chuyên môn cho các giáo viên giảng dạy và nghiên cứu múa dân gian tại các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp trong cả nước; Cuộc thi tác phẩm múa dân gian các dân tộc thiểu số lần 02 tại Bình Thuận; Hội thảo khoa học chủ đề “Thế kỷ 21 nghệ thuật múa Việt Nam – Nhìn lại và hướng tới”.

 • Cho thấy nghị quyết năm 2017 hoàn toàn đúng, phù hợp với đời sống nghệ thuật múa nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chúng. Nhiều nội dung thực sự đổi mới, thiết thực, hữu ích.
 • Kết quả thực hiện nghị quyết cho thấy ngoài công tác tổ chức còn có sự giúp đỡ hiệu quả của các địa phương, các tổ chức văn hóa, chi hội địa phương có liên quan…đặc biệt hai đơn vị Trường CĐ Múa VN và Trường Múa HCM.
 • Các đ/c ủy viên BCH hoạt động đều tay, các trưởng tiểu ban tích cực, sáng tạo và trách nhiệm. Qua kết quả hoạt động cho thấy uy tín và năng lực của các đ/c. Đặc biệt một số ủy viên vừa có khả năng tổ chức, biên soạn và đứng lớp.
 • Nhìn chung nghệ thuật múa Việt Nam từ góc độ Hội Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp  thời gian qua vẫn hoạt động ổn định trên tinh thần phát triển. Bên cạnh việc hoàn thành một số nội dung như đã trình bày trên, thường trực lãnh đạo Hội cùng các tiểu ban đã chủ động chuẩn bị khá cụ thể, chi tiết các nội dung văn bản và điều kiện thực hiện cho các hoạt động.
 • Qua theo dõi cho thấy các hoạt động nghệ thuật múa trong việc giao lưu văn hóa múa thế giới thời gian qua khá phong phú, sinh động. Đặc biệt hai trung tâm đào tạo múa chuyên nghiệp là Trường Cao đẳng Múa Việt Nam Và Trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh, khoa múa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã có những giao lưu, trao đổi, hợp tác với một số tổ chức và cá nhân múa quốc tế như: Anh, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Đức, Cu Ba, Trung Quốc, Indonesia,  liên hoan múa đương đại sự gặp gỡ Á – Âu hay cuộc liên hoan múa quốc tế do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch tổ chức.  Những hoạt động này thực sự có ý nghĩa tích cực trong việc giao lưu, hội nhập với nghệ thuật múa thế giới, một mặt giúp chúng ta nhìn nhận một cách khách quan chất lượng nghệ thuật múa Việt Nam quá trình hội nhập quốc tế.

Kết luận:

 • Duy trì, giữ vững và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là một hội CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP trong mọi hoạt động công tác năm 2017.
 • Năm 2017 mặc dù khó khăn về một số mặt nhưng toàn thể BCH, Thường trực Hội, các tiểu ban chuyên môn, cán bộ văn phòng với tinh thần chủ đồng, sáng tạo, trách nhiệm …đã nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt những nghị quyết cơ bản của BCH Hội đề ra trong năm 2017.
 • Biểu dương các đ/c cán bộ, nhân viên văn phòng Hội trong việc giải quyết những khó khăn về kinh phí để chúng ta vẫn tiến hành tổ chức các hoạt động đúng tiến độ, kế hoạch.

 

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2018

 1. Tháng 12/2017 hoàn thiện nội dung các văn bản và thông báo nhanh về cuộc thi “Sáng tác múa hài”. Dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4/2018.

+ Phụ trách: Tiểu ban lý luận, sáng tác và tổ chức sự kiện.

 1. Chọn lọc, biên tập xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn các tác phẩm múa xuất sắc tại 03 khu vực Bắc, Trung, Nam (các tiết mục được lựa chọn từ kết quả các cuộc thi: Sáng tác múa các dân tộc thiểu số lần 01, 02 và cuộc thi múa Hài)

+ Phụ trách: Tiểu ban lý luận, sáng tác và tổ chức sự kiện.

 1. Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản cho thể loại kịch múa. Căn cứ vào kết quả cuộc thi để chọn 01 kịch bản dàn dựng và biểu diễn quảng bá (nội dung này còn phụ thuộc vào chất lượng kịch bản)

+ Phụ trách: Tiểu ban lý luận, sáng tác và tổ chức sự kiện.

 1. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho biên đạo múa phong trào trở lên tại các khu vực theo kế hoạch.

+ Phụ trách: Tiểu ban múa quần chúng và tổ chức sự kiện.

 1. Tổ chức 01 lớp tập huấn các giáo viên tại các trường đào tạo múa chuyên nghiệp trong cả nước cho các chuyên ngành: Đào tạo diễn viên, huấn luyện và biên đạo múa nhằm trao đổi kinh nghiệm đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phụ trách: Tiểu ban huấn luyện

 1. Tổ chức xem xét và nghiệm thu các đầu sách:

+ Nghệ thuật múa của người Tà Ôi” – Cao Chí Hải

+ Sự hình thành và phát triển của nghệ thuật múa cổ điển Việt Nam – Lê Thị Minh Nguyệt.

+ Nghệ thuật múa Việt Nam – Từ một góc nhìn – Ứng Duy Thịnh

+ Nghệ thuật múa những vấn đề thực tiễn và lý luận – Lê Ngọc Cường.

Tiếp tục xem xét các đăng ký của hội viên về các công trình nghiên cứu.

Phụ trách: Tiểu ban lý luận

 1. Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên môn cho biên đạo múa chuyên nghiệp tại các trại sáng tác của Bộ.

Phụ trách: Tiểu ban sáng tác.

 1. Hoàn thiện nội dung quy chế xét thưởng
 2. Giao lưu nghệ thuật múa quốc tế (khi chuẩn bị đầy đủ điều kiện). Chủ động công tác đối ngoại trên tinh thần gắn liền với chuyên môn của hội.

Phụ trách: Tiểu ban Đối ngoại.

Yêu cầu: Các tiểu ban và các bộ phận liên quan chủ động xây dựng nội dung và lộ trình thực hiện,

  

                                                             Ban chấp hành Hội NSMVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *